ДЕТСКА ГРАДИНА №200 "ЦВЕТЕН РАЙ" ЛЮЛИН 

Химн на детската градина

Химн на ОДЗ №100 „Цветен рай“

 

Цветен рай

 

1.Градината наша любима, е райска планета щастлива,

дарявани с обич голяма, тъй както обича ни мама./2

 

Пр: Ти си нашия детски рай, с името твое Цветен рай.

Цветен рай, Цветен рай, нашата обич е безкрай.

 

2.И всички играят на воля, рисуват с несръчни ръчички,

из двора на слънцето тичат, с тревички , с цветенца се кичат./2

 

Пр: Ти си нашия детски рай, с името твое Цветен рай.

Цветен рай, Цветен рай ,нашата обич е безкрай.

 

3.За нашата детска градина, сме ние цветенца любими,

със обич тя всяка година, ни води в мечтите си сини./2

 

Пр: Ти си нашия детски рай, с името твое Цветен рай.

Цветен рай, Цветен рай, нашата обич е безкрай.

 

Текст. Блага Некова

Музика: Мария Монова

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828