ДЕТСКА ГРАДИНА №200 "ЦВЕТЕН РАЙ" ЛЮЛИН 

Съобщения

П О К А Н А

за родителска среща

Уважаеми родители,

  На 03.12.2019г. от 17.15ч. в ДГ200 ще се проведе родителска среща за яслени, първа и четвърта ,,а“ групи, във връзка със създаването на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, на която е необходимо да излъчите /двама/ представители , които да участват   в неговото учредяване , както и в неговите заседания за срок от 3 години.

Информация относно дейността на обществения съвет може да намерите на информационното табло.

                                                     Директор:

                                              / Д. Йорданова/

 

П О К А Н А

за родителска среща

Уважаеми родители,

    На 04.12.2019г. от 17.15ч. в ДГ200 ще се проведе родителска среща за втора,,а“;втора,,б“;трета и четвърта,,б“, групи, във връзка със създаването на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, на която е необходимо да излъчите /двама/ представители , които да участват   в неговото учредяване , както и в неговите заседания за срок от 3 години.

Информация относно дейността на обществения съвет може да намерите на информационното табло.

                                                     Директор:

                                               / Д. Йорданова/

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828