ДЕТСКА ГРАДИНА №200 "ЦВЕТЕН РАЙ" ЛЮЛИН 

200

           Добре дошли при нас!

            ДГ №200 Цветен рай е целодневна детска градина с общинско финансиране. Приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Възпитателно-образователната работа е организирана и съобразна с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка, извършва се по програми, одобрени от МОМН. Образователни направления български език, социален свят, природен свят, математика, конструктивно технически и битови дейности, изобразително изкуство, игрова култура и пресъздаване, физическа култура, музика.

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

СЪГЛАСИЕ

ПРАВИЛА

 

 

Доставяне на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Плащане на такси по банков път 

Обява за провеждане на конкурс за ДОД

Протокол и заповеди по дейности от провеждане на конкурс за ДОД

Обява за доставка на продукти по схема "Уч. плод" и "Уч. мляко"

Заповед №01-224/11.06.2019 г за избор на заявител

Благодарствено писмо

Детски номинации BLFAN 11 2018\19г.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828